Support

image

Idag är jag mixerbordssupport. Johan på Sensus behövde lite stöd i övergången till ett nytt digitalt mixerbord. I detta fall ett Behringer X32. Att ha sin ljudbild i huvudet är en sak, att få fingrarna att översätta detta till vad som behöver göras är en annan.

Ett digitalt mixerbord ska ju göra samma saker som ett analogt mixerbord, men det som händer med de faktiska signalerna skiljer sig ganska markant.

Support och utbildning är ett område som inte är så vanligt förekommande men fullt möjligt.