Samhällsentreprenörsskapsdebatt

Långt ord, men det är dagens ämne ifrån scenen. Debatt gällande hur de samhällsfunktioner vi tidigare har skattefinansierat, i större utsträckning överförs i privat äganderegi. Intressant ämne som i stort omfamnar politiken av idag.
Jag gör naturligtvis tekniken, i samarbete med PAAB.

image