Akustik

Högtalaren är den sista länken i en elektronikkedja innan ljudet når dina öron. Kanske den som är viktigast, även om en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk. Högtalarens främsta uppgift är att påverka luften i dess närhet så att luftens rörelser till slut kan nå dina öron. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men tänk på att din högtalare (munnen) låter lite olika beroende på var du befinner dig och hur din närmiljö ser ut. Om du t ex vänder dig bort ifrån mig får jag svårt att höra vad du säger, i synnerhet utomhus. Om du däremot ställer dig, fortfarande med ryggen mot mig, och pratar mot en vägg får jag betydligt lättare att höra vad du säger, eller idealfallet, när du står vänd emot mig och pratar utan störande ljud runtom. Precis dessa fenomen jobbar högtalaren mot, eller med. Det kallas akustik, läran om ljud.

Om man ställer in en högtalare i en stor kyrka gör kyrkans rum att högtalaren upplevs på ett visst sätt. Ljudet studsar runt i rummet via hårda stenvägar, golv och tak innan det till slut klingar av. Om man däremot ställer in samma högtalare i en soffaffär låter samma högtalare på ett helt annat sätt. Soffornas mjuka stoppning och kanske en heltäckningsmatta på golvet gör att ljudet inte reflekteras särskilt mycket alls i rummet. Detta fenomen kallas efterklang och är en vital del av den totala upplevelsen av ljud. Ett slag på en trumma låter i ett väldämpat rum under kortare tid än en sekund, medan samma trumslag kan låta i flera sekunder i en kyrka. Exakt samma trumslag kan upplevas nästan obetydligt i det ena fallet men som oerhört starkt i det andra.

En av de största utmaningarna är att hitta en högtalare som sprider ljudet i riktning mot publiken enbart, helt utan reflektion av kringliggande väggar, något som i praktiken och i nuläget är ogenomförbart. Man arbetar hela tiden med kompromisser för att nå en gyllene medelväg av direktverkande ljud från högtalaren och akustiken i rummet när man jobbar med förstärkt ljud. Akustiken går sällan att påverka så förutsättningarna är att identifiera den och samarbeta med den.

/Anders Mellgren

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com