Musik

Utan musik vore en DJ inget. Musiken är den enskilt viktigaste beståndsdelen och en DJ:s huvudsakliga verktyg. Förhoppningsvis är det kärleken till musiken som har gjort en DJ till den han eller hon är och det är även detta förhållande som denne vill sprida. Att spela sin musik kan skapa en tillfredsställelse som kan liknas vid att vinna en fotbollsmatch eller återse en kär gammal vän. Det handlar om känslor.

Det kanske är just detta som gör att blandningen är så viktig, för vem vill omväxlande vara glad, arg ledsen, uppgiven eller lycklig inom loppet av minuter. All musik skapar inte känslor hos alla heller och det kan också vara en känsla. Att vara uttråkad t.ex.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com