Åre Risk Event

image

Det är en konferens som behandlar risk och krisledning. Företagare, forskare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer samlas och diskutterar dessa frågor.